Få ny viden

Tænk strategisk, og invester i det analytiske arbejde der skal rykke for jeres beslutninger

Fokusgrupper

De fleste virksomheder fravælge oftest interviews, og i den grad fokusgruppeinterviews på grund af den tidskrævende proces der kan ligge bag. Men ved at afholde fokusgrupper kan din virksomhed få et klart og mere nuanceret indblik i de problemer forbrugeren eller kunden har i forhold til jeres produkt(er) eller services. Det bliver derfor mere overskueligt at få indsigt i holdninger, såvidt som adfærd, forbrugermønstre og de beslutninger der ligger til grund for eventuelle til- eller fravalg der opstår i forlængelse af en given produktserie. 

At give sig i kast med at udføre fokusgruppeinterviews kan være overvældende, især fordi I oftest vil få en masse ny viden og inputs. Vores kommunikationschef hjælper jer med at afholde interviewet, og vil med sin kyndige ekspertise afkode og udfolde de vigtigste aspekter for din virksomhed. 

Få indblik i din målgruppes

Dybdeinterview

Vores kommunikationsteam og analytikere udfører en del dybdeinterviews på daglig basis, så vi kan hjælpe dig med at blive klogere på din målgruppe. For at du kan fastholde en høj kvalitet og tiltro til både dine produkter og services, er det vigtigt at I holder jer opdateret på hvilket syn jeres forbrugere har på jer. 

Med dybdeinterviews er det muligt at dykke ned i de elementer I ønsker at blive klogere på, og samtidig undersøge problemstillinger der kan være for følsomme at behandle i større forsamlinger. Men for at I kan få en mere dybdegående indblik i et udvalgt emne, tilsikre vi altid at der bliver afholdt en større mængde af interviews.

Hvad kan fokusgrupper benyttes til?

At være i stand til at indsamle meget information på kort tid, vil hjælpe din organisation med at spare dyrebare ressourcer. Det giver dig mulighed for at fokusere alt din opmærksomhed på de opgaver der er med til at forbedre og udvikle din virksomhed.

Fokusgrupper giver mulighed for at indsamle åbne og kvalificerede svar. De emner, der diskuteres i en fokusgruppe, er oftest de spørgsmål der er svære at besvare, og derfor undlades der som reelt brugen af spørgeskema.

Ved hjælp af en fokusgruppe vil du være i stand til at få indsigt i respondentens måde at tænke på, deres holdninger og deres følelser over for et produkt eller en service.

Det vil hjælpe dig i at udtænke hvordan du skal fremhæve dine produkter, og gør dig opmærksom på hvordan den brede befolkning vil reagere på dem. Det vil vise sig at være en fordel for din virksomhed, da du også kan få forslag til, hvordan du kan forbedre nævnte produkt eller service.

For at styrke din organisations troværdighed overfor en potentiel kunde, kan du samtidig afholde et fokusgruppemøde, hvor du kan invitere din kunde og lade dem se deltagernes reaktioner. Ved at gøre det vil du sikre dig, at du er meget gennemsigtig over for det du tilbyder, og vil give en følelse af professionalisme og troværdighed.