Ram din målgruppe

For at kunne ramme din målgruppe, er det nødvendigt at udtænke en strategi der tager højde for dem du ønsker at nå ud til.

Social mediestrategi

Flere og flere virksomheder benytter sig af sociale medier til at skabe et stærkt og mere direkte talerør til deres kunder, ansatte, investorer og de resterende folk der måtte have en interesse. Men selvom sociale medier fører mange muligheder med sig, kan det være tidskrævende at opdatere din virksomheds platforme. Kreativiteten bag indholdet tynder oftest ud, og fascinationen ophører efter noget tid. Det er derfor vigtigt at opsætte en strategi og konkret eksekveringsplan, der tager afsæt i klare målsætninger og rammer for hvad din virksomhed ønsker at opnå. 

Ved at opsætte en plan for hvilket indhold der skal postes, sikre I at jeres indhold ikke løber af sporet.

Med vores ekspertise, hjælper vi dig med at udvælge hvilken platform I bør satse på, og samtidig opbygge en værdifuld indholdsstrategi der kan mærkes på bundlinjen.

Få succes på dine sociale medier

Stakeholderanalyse

Som et led i din virksomheds sociale mediestrategi, er det nødvendigt at I gør jer overvejelser om hvilke(n) målgruppe(r) I bør henvende jer til både ift. jeres markedsforhold og muligheder.

For at I kan komme tættere på jeres målgruppe, bruger vores rådgivere kvalitative interviewformer som fokusgruppe- og dybdeinterviews. Interviewformerne gør det muligt, at blive klogere på kunderne adfærd, behov, holdninger og samtidig tilfredshed overfor jeres produkt(er) eller services. Så i stedet for at basere jeres målgruppe på antagelser, kan vi kun anbefale at tage skridtet videre, og sørge for understøtte jeres beslutningsgrundlag med analyser og statistisk materiale.

Målret dine annoncer

Ved at opsætte din målgruppe på din virksomheds sociale mediekanaler, formår du at målrette dit indhold, og på den lange bane opnå større engagement, trafik og ikke mindst optimere dine konverteringsmuligheder.